Tehlike Sınıfları


Tehlike Sınıfları

  MADDE 1 - (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

1-Az Tehlikeli

2-Tehlikeli

3-Çok Tehlikeli

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulmasında yapılacak olan tüm planlamalar ve faaliyetler tehlike sınıflarına göre düzenlenmektedir.